Bestuur Tafeltje Dekje:

Plv. voorzitter en tevens secretaris: Marian Persoon, tel.nr. 06-39511097

Coördinator vrijwilligers: Marian Persoon, tel.nr. 06-39511097

Penningmeester: Vacant

Coördinator cliënten: Vacant

Website: Vacant

Email: info@tafeltjedekjebemmel.nl

Website: https://tafeltjedekjelingewaard.jouwweb.nl/

 

Tafeltje Dekje verzorgt het brengen van maaltijden door verschillende vrijwilligers naar al haar cliënten.